خبرآنلاین: “مردمان موندوروکو” جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر را تشکیل می دهند که به عنوان بومیان سرخ پوست در کنار برزیلی ها در دو ایالت پارا و ماتو گروسو قرنهاست در حاشیه رودخانه آمازون و کنار معادن طلایی که متعلق به خود می دانند، زندگی می کنند.

این مردمان که سال ۱۷۸۸  قبیله موراس، دشمن اصلی خود را شکست دادند، در کنار برزیلی ها زندگی می کنند و کاری به کسی ندارند اما جویندگان طلا که شنیده اند گنج های فراوانی در سرزمین موندوروکویی ها وجود دارد، به صورت پنهانی و غیر قانونی سعی کرده اند به این معادن و خزائن دست پیدا کنند.

آنها برای تضمین ایمنی سرزمین های خود دست به اسلحه برده اند. از آنجایی که آنها به نحوه بازداشت جویندگان طلا ، اعتراض داشته و خسته شده اند، دست به اسلحه های قدیمی و مدرن برده و حالا شکارچی جویندگان طلا در منطقه را بدام می اندازند.

در دهکده های آنها رسم است که تمام مردان بالای ۱۳ سال با هم یکجا در یک کلبه زندگی کرده و تمام زنان و بچه های زیر ۱۳ سال نیز در کلبه ای دیگر زندگی می کنند. آنها تا عدد ۵ را دارند و عدد بالاتر و محاسبه را نمی دانند.

آنچه دیدید بخشی از کار روتین آنها برای شکار جویندگان طلا در سرزمین شان است.